Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất công nghiệp và VLXD
- Sản xuất và kinh doanh xi măng.
- Chế biến đá các loại.
- Sản xuất và chế tạo các sản phẩm từ đá vôi, dolomic, thạch cao.
- Khai thác và kinh doanh cát, đá, gạch, vật liệu xây dựng.
- Khai thác, chế biến và kinh doanh đá vôi, đá xây dựng các loại.